DentystaSadysta.pl to fabularyzowany blog stomatologiczny.

Wszelkie opisywane tu osoby i wydarzenia są jedynie wymysłem szalonej wyobraźni autora.

DentystaSadysta tak naprawdę nie istnieje. Jest postacią czysto literacką. Mamy nadzieję, że zyska wiernych fanów (choć do Gregorego House’a trochę mu brakuje).

DentystaSadysta nie udziela porad stomatologicznych. Wszelkie treści zamieszczone w blogu mają charakter rozrywkowy i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako porady medyczne.

Jeśli chcesz się skontaktować z DentystąSadystą, napisz na adres: dentysta1234@gazeta.pl